POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI – CZYLI JAK PRZETWARZAMY I CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Botanica Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Krotoszyn (adres: ul. Spacerowa 10, 63-700 Krotoszyn) dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”. Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Twoich danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: botanicadevelopment@gmail.coml lub pod numerem telefonu: +48 607 699 502.

2. Podstawa do przetwarzania danych osobowych:

ADO przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umów z Tobą bądź świadczenia na Twoją rzecz usług realizowanych w ramach działalności ADO. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są potrzebne do wykorzystania w innych celach, konieczne jest uzyskanie Twojej zgody na ich przetwarzanie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

 1. zgodzie udzielonej przez Ciebie w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
 4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów; takimi interesami są marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane:

 1. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a także dostarczania informacji i usług związanych z zapytaniami i umowami;
 2. zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, w szczególności w celu świadczenia usług w obrocie nieruchomościami;
 3. wykonywania rozliczeń finansowych;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 5. realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności prowadzenia działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia autentyczność, integralność i poufność przetwarzanych danych osobowych;
 6. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

Ponadto, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym w szczególności w celu:

 1. przesyłania przez nas informacji marketingowych oraz handlowych, w szczególności dotyczących ofert zakupu nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i/lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany przeze Ciebie numer telefonu;
 2. marketingu produktów i usług innych partnerów, w szczególności poprzez informowanie o aktualnościach i ofertach zakupu nieruchomości, analizowanie Twoich osobistych preferencji, aktywności i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty (profilowanie), w tym na tworzenie Twojego profilu.
3. Czas przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas są usuwane, gdy ustają cele przetwarzania.

4. Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Mogliśmy je otrzymać podczas składania zapytania za pomocą: formularza kontaktowego, e-mail’a wysłanego na adres ADO oraz rozmowy telefonicznej. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

5. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Informujemy, iż ADO wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

6. Komu możemy powierzyć Twoje dane?

ADO może współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji usług w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług notarialnych, księgowych, prawnych, architektonicznych, projektowych, realizacji projektów budowlanych, pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach, informatycznych. Oznacza to, że nasi partnerzy uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych. Także możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim organom publicznym w przypadku, kiedy będziemy zobligowani do ujawnienia takich danych przez prawo czy decyzję władz publicznych.

Informujemy, iż nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

7. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

ADO wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie. Są to pliki tekstowe, które ułatwiają nawigację na witrynie. Są one używane w celu poprawy komfortu użytkowania, prowadzenia statystyk dotyczących liczby odwiedzających stronę oraz informacji, jak jest ona użytkowana. Pliki cookie służą czasami do zbierania danych uważanych za osobowe takie jak adresy IP i dane z nimi powiązane, ale nie można je uważać za dane przypisane Tobie jako osobie fizycznej. Jeśli nie akceptujesz używania plików cookie, możesz ustawić Twoją przeglądarkę internetową tak, aby automatycznie odrzucała ona przechowywanie plików cookie lub informowała Cię za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie. Możesz również usunąć wcześniej zapisane cookie za pomocą przeglądarki internetowej. Zmniejszy to jednak funkcjonalność witryny.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
 2. masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy, świadczenia usług, czy wypełnienia innych celów, dla których zbieramy Pani/Pana dane.
Logo Botanica Development
Sed ut perspiclatis unde olnis iste errorbe ccusantium lorem ipsum dolor